برنامه پزشکان جراحی فک و صورت بیمارستان میلاد


دکترهای میلاد

ایام هفته فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي جراحي فك و صورت-طبقه4
شنبه نداردندارد
یک شنبه
دكتر عطري (18:30-17)
ندارد
دو شنبه ندارد ندارد
سه شنبه
دكتر يعقوبي(14:30-12:30 )
دكترجوادي(12-10)
چهار شنبه
دكتر امين خاكي(11-10)
دكتر احمدي(17-15)
ندارد
پنج شنبه
دكتر مروتي (19-17)
دكترجوادي(12-10)


پزشکان میلاد

کلمات کلیدی:

دکترهای جراحی فک و صورت بیمارستان میلاد

پزشکان جراحی فک و صورت بیمارستان میلاد

miladhospital