ساعات ملاقاتی در بیمارستان میلاد تهران


ساعات ملاقاتی بخش های بستری عادی بیمارستان میلاد همه روزه از ساعت 15 الی 17 میباشد

ساعات ملاقاتی بخش های بستری ویژه روزهای زوج و جمعه ها از ساعت 16 الی 17 میباشد.طرف قرارداد بیمارستان فقط با دفترچه های تامین اجتماعی رایگان بوده و دیگر بیمه طبق تعرفه دولتی آزاد محاسبه میشود.