شماره تماس بخش های بستری بیمارستان میلاد

شماره تلفن بیمارستان میلاد

توضیحات: پیش شماره تمامی تماس های بیمارستان میلاد 8203میباشد.بخشهای بستری طبقه اول بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
اتاق عمل جنرال 2505-2506 اتاق عمل قلب 2522
اتاق عمل B 2465-2455 اسكوپي 2475-2470
دياليز 2443 دي كر 2545-2555
ICU-G 2565-2570 ICU-B 2694-2695
ICU-OH 2577-2576 CCU 2585-2589
جراحي قلب 2615-2595 اتاق پزشك بيهوشي 2691


بخش های بستری طبقه دوم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
اتاق عمل بلوك زايمان 2797-2804 ريكاوري بيماران 2801
گواهي ولادت 2787 منشي پذيرش 2790-2810
NICU-A 2803-2791 NICU-B 2730-2740
PICU 2806-2795 بخش زايمان طبيعي 2725-2784
بخش زايمان سزارين 2750-2765 اتاق مادران 2824


بخش های بستری طبقه چهارم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
گوش-حلق-بيني 3425-3428 اطفال 3435-3455
ارولوژي 3470-3475


بخش های بستری طبقه پنجم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
ارتوپدي زنان 3555-3545 ارتوپدي مردان 3565-3560
فوق جراحي 3505-3525


بخش های بستری طبقه ششم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
جراحي زنان 3635-3655 جراحي مردان 3615-3625
پشتيباني قلب 3660-3686-3665


بخش های بستری طبقه هفتم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
داخلي 1 3705-3710 داخلي 2 3745-3755
داخلي 3 3765-3760-3775


بخش های بستری طبقه هشتم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
ژنيكولوژي 3825-3831-3805


بخش های بستری طبقه نهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
نهم-خصوصي 3905-3925-3930


بخش های بستری طبقه دهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
بخش دهم 4125-4105-4129


بخش های بستری طبقه یازدهم بیمارستان میلاد تهران
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
مغزواعصاب مردان 4225-4215-4244


بخش های بستری طبقه دوازدهم بیمارستان میلاد
نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس
مغزواعصاب زنان 4335-4315-4325

تلفن بیمارستان میلاد