روش های نوبت دهی بیمارستان میلاد:

(روش های پذیرش در بیمارستان میلاد)1-ارجاع از سایر مراکز درمانی تامین اجتماعی( به غیر از ارجاع برای بارداری و زایمان )


2-تماس با تلفن 84090-021 از ساعت 7:30 الی 12 و 13 الی 15


3- از طریق سایت بیمارستان میلاد(سایت زیر)


سیستم نوبت دهی اینترنتی بیمارستان میلاد تهران

کلیک نمائیدکلمات کلیدی:

تلفن نوبت دهی بیمارستان میلاد/دریافت نوبت بیمارستان میلاد/سامانه نوبت دهی بیمارستان میلاد/نوبت دهی تلفنی بیمارستان میلادپذیرش بیمارستان میلاد/بیمارستان میلاد تهران/ نوبت دهی اینترنتی بیمارستان میلاد